• RSS
  • Wersja tekstowa

Państwowa Inspekcja Pracy

18.01.2023

Zmiany wartości najwyższego dopuszczalnego stężenia czynnika szkodliwego dla zdrowia w środowisku pracy- pyłów drewna.

photo-output
 

W związku z wejściem w życie zmiany w rozporządzeniu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 12 czerwca 2018 roku w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy w zakresie wartości NDS dla pyłów drewna informujemy, że od 18 stycznia 2023 r. obowiązywać będzie zmieniona wartość NDS dla pyłów drewna – frakcji wdychalnej,  wynosząca 2 mg/m3.

Pył drewna występuje w największym stopniu podczas obróbki mechanicznej tzw. drewna suchego, tj. o zawartości wilgoci poniżej 20%. Procesami wytwarzającymi pylenie są głównie:  cięcie, frezowanie, struganie, wiercenie, toczenie i szlifowanie. Stężenie pyłu drewna na stanowisku pracy zależy od różnych parametrów, m.in. od:

  • rodzaju prowadzonej obróbki;
  • parametrów maszyn i narzędzi (częstotliwość obrotowa, liczba krawędzi skrawających itp.);
  • wilgotności drewna (im bardziej suche, tym większe pylenie);
  • rodzaju drewna.

Pyły drewna twardego zaklasyfikowano jako substancję rakotwórczą kategorii 1, co oznacza, że uznaje się je za substancje, co do których wiadomo lub istnieje domniemanie, że są rakotwórcze dla człowieka.

Zachęcamy do zapoznania się z wydawnictwem Państwowej Inspekcji Pracy dotyczącej ochrony pracowników przed pyłem drewna. 
Pyl Drewna- jak chronic zdrowie i zycie pracownikow.pdf

 


GIP Przejdź do GIP Porady prawne