• RSS
  • Wersja tekstowa

Państwowa Inspekcja Pracy

23.01.2023

Pracuj Bezpiecznie w Gospodarstwie Rolnym

Okres zimowy w gospodarstwie rolnym to odpowiedni moment na przygotowanie się do kolejnego sezonu upraw i produkcji roślin. To również czas w którym rolnicy mogą zdobyć nową widzę oraz pomysły na usprawnienie funkcjonowania gospodarstwa rolnego. Taką możliwość dają bezpłatne szkolenia zorganizowane przez Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego z Szepietowa, gdzie rolnicy mogą poznać nowe możliwości wsparcia w ramach Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027. Podczas szkoleń skierowanych do rolników nie mogło zabraknąć modułu o bezpieczeństwie pracy w gospodarstwie rolnym, które prowadzi główny specjalista Bartłomiej Królik z Okręgowego Inspektoratu Pracy w Białymstoku.

Zawód Rolnika spotyka się z wieloma wyzwaniami i zagrożeniami w codziennych obowiązkach. Prowadzenie gospodarstwa rolnego wymaga wiele umiejętności, gdyż wiąże się z zajmowaniem kilku różnych stanowisk pracy. Aby zapewnić bezpieczeństwo w gospodarstwie rolnym, bezwzględnie należy kierować się zdrowym rozsądkiem, ale również należy wypracować schematy w których stosuje się prawidłowe środki ochrony indywidualnej oraz dba się o porządek miejsca wykonywania pracy. Jak wspomina główny specjalista Bartłomiej Królik w programie TVP Białystok „Tym Żyje Wieś”, w swoim doświadczeniu zawodowym spotykał się z dużą liczbą wypadków w rolnictwie. Zdarzeń tych można było uniknąć, gdyby podczas codziennych obowiązków w gospodarstwie, rolnicy zastosowali wymienione wcześniej elementy bezpiecznej organizacji pracy.

photo-output1

Według danych KRUS średnio 2/3 poszkodowanych rolników indywidualnych doznaje trwałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu, bądź ponosi śmierć wskutek wypadku przy pracy. W samym 2022 roku do regionalnego oddziału KRUS w Białymstoku, rolnicy zgłosili 1006 zdarzeń wypadkowych.

Te liczby mówią same za siebie i każdy rolnik nie może bagatelizować bezpieczeństwa w organizacji pracy w gospodarstwie rolnym. Dlatego serdecznie zapraszamy rolników na cykl szkoleń, które odbędą się w poniższych terminach:

25.01.2023 godz. 10:00, Rutki Kossaki - sala konferencyjna Urzędu Gminy;

26.01.2023 godz. 10:00, Szepietowo - sala konferencyjna Urzędu Miasta i Gminy;

27.01.2023 godz. 10:00, Goniądz - Gminny Ośrodek Kultury;

30.01.2023 godz. 11:00, Szumowo - Gminny Ośrodek Kultury;

31.01.2023 godz. 10:00, Nowe Piekuty - sala konferencyjna Urzędu Gminy.

Publikacja1
 


GIP Przejdź do GIP Porady prawne