• RSS
  • Wersja tekstowa

Państwowa Inspekcja Pracy

25.01.2023

Szkolenie nowo wybranych społecznych inspektorów pracy

W dniu 24 stycznia 2023 roku odbyło się szkolenie nowo wybranych społecznych inspektorów pracy z branży energetycznej przy związku zawodowym NSZZ Solidarność. Podczas szkolenia inspektor pracy główny specjalista Jacek Jackowski z Okręgowego Inspektoratu Pracy w Białymstoku przedstawili uprawnienia oraz zadania społecznego inspektora pracy. Dodatkowo scharakteryzował konkurs Państwowej Inspekcji Pracy „Najaktywniejszy Społeczny Inspektor Pracy".
photo-output 4
 

Wyrażamy wielkie uznanie dla społecznego wsparcia nad zapewnieniem bezpiecznych i higienicznych warunków pracy oraz ochrony praw pracowniczych. Nowo wybranym społecznym inspektorom pracy życzymy sukcesów i spełnienia w realizowaniu tak ważnej roli- przedstawiciela interesów wszystkich pracowników zakładu.


GIP Przejdź do GIP Porady prawne