• RSS
  • Wersja tekstowa

Państwowa Inspekcja Pracy

03.02.2023

Ferie Zimowe 2023 z Państwową Inspekcją Pracy

Bezpieczna zabawa na wsi – z takim przekazem wyruszyli specjaliści z Okręgowego Inspektoratu Pracy w Białymstoku na zimowiska podczas ferii w woj. podlaskim. Łukasz Gilewski oraz Daniel Lauryn przypominają dzieciom zasady bezpiecznej zabawy w gospodarstwie rolnym.

photo-output 3
 

Na początku spotkania prowadzący przedstawiają dzieciom instytucję Państwowej Inspekcji Pracy oraz informują o jej głównych celach i kompetencjach. Następnie wskazują czynności i miejsca szczególnie niebezpieczne związane z prowadzeniem gospodarstwa rolnego oraz prace których nie wolno powierzać dzieciom poniżej 16 roku życia. W trakcie spotkania specjaliści OIP tłumaczą jak sobie poradzić w sytuacjach niebezpiecznych oraz pokazują zasady pierwszej pomocy. Na zakończenie spotkania przewidziane są gry i zabawy, które pomagają dzieciom utrwalić zdobytą wiedzę.

Okręgowy Inspektorat Pracy w Białymstoku cyklicznie prowadzi szkolenia dzieciom z terenów wiejskich podczas ferii zimowych w regionie podlaskim.  W pierwszym tygodniu ferii odwiedziliśmy Gminne Centrum Kultury w Gródku, Miejski Ośrodek Kultury „Hładyszka” w Kleszczelach, Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Dubiczach Cerkiewnych, Świetlicę w Sobolewie oraz Gminną Bibliotekę Publiczną w Jeleniewie. W drugim tygodniu odwiedziliśmy zimowiska organizowane w Gminnych Ośrodkach Kultury w Łapach, Czyżach, Orli, Dubinach, Bibliotece w Bakałarzewie oraz Gminną Świetlicę w Wiżajnach.

Publikacja5
Publikacja2
Publikacja3
Publikacja4
 

Głównym celem spotkań jest rozwijanie świadomości dzieci o niebezpieczeństwach jakie im grożą w gospodarstwie rolnym. 

"Czym skorupka nasiąknie za młodu, tym na starość trąci"...

 


GIP Przejdź do GIP Porady prawne