• RSS
  • Wersja tekstowa

Państwowa Inspekcja Pracy

08.02.2023

Szkolenie z zagrożeń chemicznych w rolnictwie.

„Pamiętaj chemiku młody wlewaj zawsze kwas do wody!”.  O zagrożeniach przy stosowaniu środków chemicznych informowaliśmy rolników z powiatu sejneńskiego.

Okres zimowy to idealny moment w rolnictwie na przeprowadzenie niezbędnych szkoleń, aby gospodarstwo funkcjonowało bezpiecznie i profesjonalnie. Taką możliwość dał główny specjalista Bartłomiej Królik z Okręgowego Inspektoratu Pracy w Białymstoku, który przeprowadził szkolenie z zagrożeń stosowania środków chemicznych w gospodarstwie rolnym.  

photo-outputsejny

Prowadzący spotkanie na początku wskazał główne zagrożenia w związku ze stosowaniem środków chemicznych podczas prac przy uprawie roślin. Następnie przedstawił podstawowe zasady bezpieczeństwa w użytkowaniu oraz przechowywaniu niebezpiecznych substancji, które mogą spowodować groźne zdarzenia.

Szkolenie cieszyło się dużym zainteresowaniem rolników z powiatu sejneńskiego. Podczas szkolenia uczestnicy aktywnie brali w nim udział, zadawali pytania, chętnie uczestniczyli w instruktażach stosowania środków ochrony indywidualnej.

Dziękujemy Powiatowemu Zespołowi Doradztwa Rolniczego w Sejnach za współorganizację szkolenia.


GIP Przejdź do GIP Porady prawne