• RSS
  • Wersja tekstowa

Państwowa Inspekcja Pracy

15.02.2023

Porozumienie o współpracy z Wydziałem Prawa Uniwersytetu w Białymstoku.

Deklaracje dotyczące wspólnych inicjatyw i projektów znalazły wyraz w podpisanej umowie o współpracy. Dziekan Wydziału Prawa prof. dr hab. Mariusz Popławski oraz Okręgowy Inspektor Pracy Marek Aleksiejuk wyrazili chęć współdziałania w badaniu, analizie i promowaniu zagadnień prawnej ochrony pracy. Strony zadeklarowały także współpracę we wspieraniu wzajemnych inicjatyw na rzecz popularyzacji i pogłębiania wiedzy z zakresu prawa pracy, w tym bezpieczeństwa i higieny pracy. 

W spotkaniu uczestniczyli także dr hab. Iwona Sierocka, prof. UwB oraz dr Karol Łapiński, nadinspektor sekcji prawnej w OIP Białystok. 

collage projekt na strone
 

Wspólne przedsięwzięcia już wkrótce!GIP Przejdź do GIP Porady prawne