• RSS
  • Wersja tekstowa

Państwowa Inspekcja Pracy

17.02.2023

Seminarium spółdzielni mieszkaniowych i firm remontowo- budowlanych

W dniu 16.02.2023r. z-ca Okręgowego Inspektora Pracy ds. Nadzoru Piotr Szczęsny oraz nadinspektor Jerzy Buraczewski uczestniczyli w corocznym seminarium poświęconym współpracy spółdzielni mieszkaniowych woj. podlaskiego i warmińsko-mazurskiego z firmami świadczącymi usługi budowlano-remontowe i komunalne na rzecz spółdzielczości, zorganizowanym w m. Serwy k. Augustowa przez Spółdzielczy Regionalny Związek Rewizyjny w Białymstoku. W trakcie seminarium przedstawiono priorytetowe obszary oddziaływania OIP Białystok zarówno w zakresie działalności kontrolno-nadzorczej jak i działań prewencyjnych, w tym realizowanych w ramach obecnie trwającej 3-letniej strategii PIP w budownictwie ukierunkowanej na zwiększenie skuteczności działań w sektorze budowlanym w latach 2022-2024.

photo-output1
 

Biorąc pod uwagę stan bezpieczeństwa i higieny pracy na terenie województwa podlaskiego w sektorze budowlanym przedstawiono przyczyny zaistniałych wypadków o najbardziej drastycznych skutkach, które miały miejsce na terenach budów w latach 2021-2022 oraz zobrazowano główne nieprawidłowości zaistniałe podczas wykonywanych prac szczególnie niebezpiecznych na wysokości, w tym przy wykorzystaniu rusztowań budowlanych, dotyczących zagrożeń o charakterze publicznym. W czasie seminarium wskazano również sposoby wyeliminowania zagrożeń wypadkowych zważywszy na prawidłową organizację pracy oraz odpowiednie zastosowanie środków ochrony zbiorowej i indywidualnej.

W trakcie powyższego spotkania zobrazowano  stan bezpieczeństwa i higieny pracy na terenie województwa podlaskiego, w tym kierunki działalności Okręgowego Inspektoratu Pracy w Białymstoku w sektorze budownictwa. Wskazano również  główne nieprawidłowości zaistniałe podczas prac budowlanych, przede wszystkim uwzględniając zagrożenia występujące w trakcie prowadzonych prac szczególnie niebezpiecznych oraz przyczyny wypadków przy pracy, które miały miejsce na terenach budów w 2018r. Biorąc pod uwagę działania OIP Białystok przedstawiono również główne założenia realizowanych programów informacyjno-prewencyjnych zmierzających do podniesienia świadomości i wiedzy zarówno osób nadzorujących jak i wykonujących prace w zakresie zastosowania właściwych rozwiązań zapewniających poprawę warunków pracy.

photo-output3
 


GIP Przejdź do GIP Porady prawne