• RSS
  • Wersja tekstowa

Państwowa Inspekcja Pracy

27.02.2023

Zdobądź Dyplom PIP!

Serdecznie zapraszamy pracodawców zatrudniających do 20 pracowników z woj. podlaskiego do wzięcia udziału w programie ZDOBĄDŹ DYPLOM PIP.

Program „Zdobądź Dyplom PIP” to inwestycja zasługująca na miano dobrego i bezpiecznego pracodawcy. Skierowany jest do przedsiębiorców zatrudniających do 20 pracowników i prowadzących działalność jako zakłady produkcyjne, budowlane, handlowe i usługowe.  Program ten oparty jest na zasadzie samokontroli, podczas której pracodawca, korzystając z publikacji Państwowej Inspekcji Pracy (przede wszystkim z listy kontrolnej z komentarzem) i przy pomocy inspektora pracy jako eksperta, identyfikuje występujące w zakładzie problemy i nieprawidłowości, ocenia ich skalę oraz określa sposoby i terminy ich wyeliminowania lub ograniczenia.

image1
 

Realizacja programu w 4 krokach:

Krok 1: Zgłoszenie do 31 marca 2023 roku.

Zgłoś się do Okręgowego Inspektoratu Pracy (telefonicznie, listownie, pocztą elektroniczną, osobiście) lub za pomocą poniższego formularza kontaktowego:

.Okręgowy Inspektorat Pracy w Białymstoku | FORMULARZ KONTAKTOWY - zgłaszam chęć udziału w programie Zdobądź Dyplom PIP

Krok 2: Szkolenie.

Szkolenie organizowane jest przez Okręgowy Inspektorat Pracy w Białymstoku. Podczas szkolenia specjalista inspekcji pracy:

  • przekaże wiedzę, jak korzystać z listy kontrolnej z komentarzem,
  • powiadomi uczestników o czasie przeznaczonym na dostosowanie zakładów pracy,
  • określi przybliżony termin przeprowadzenia audytu.​

Krok 3: Realizacja.

Na podstawie zdobytej wiedzy samodzielnie zlokalizujesz występujące w Twoim zakładzie nieprawidłowości, ocenisz skalę problemów i zagrożeń, a następnie wyeliminujesz je w określonych terminach. Pozytywny wynik Twoich działań pozwoli Ci na przystąpienie do audytu.

  • Przez cały czas realizacji programu prewencyjnego możesz zwrócić się do inspektora pracy o udzielenie wskazówek i fachowej pomocy, co ułatwi Ci realizację programu.

Krok 4: Audyt.

Inspektor pracy oceni stopień dostosowania zakładu do obowiązujących przepisów. Przegląd końcowy nie ma charakteru represyjnego.

 

Więcej informacji można uzyskać na stronie: Główny Inspektorat Pracy | Zdobądź Dyplom PIP , lub telefonicznie pod numerem 85 678 57 05

 

Wypełnioną kartę zgłoszenia należy dostarczyć do Okręgowego Inspektoratu Pracy w Białymstoku listowanie na adres ul. Fabryczna 2, 15-483 Białystok

lub elektronicznie na adres e-mail: piotr.buzun@bialystok.pip.gov.pl do dnia 31 marca 2023r.

Pobierz kartę zgłoszenia do programu karta zgloszenia dyplom PIP.pdf


GIP Przejdź do GIP Porady prawne