• RSS
  • Wersja tekstowa

Państwowa Inspekcja Pracy

28.02.2023

Integracja przedsiębiorców zza wschodniej granicy.

Jak legalnie zatrudniać cudzoziemców? Jakie prawa i obowiązki ma pracodawca? Czy obywatel Ukrainy musi mieć wizę, aby pracować legalnie na terytorium Rzeczypospolitej Polski?

Na te i wiele innych pytań odpowiadali przedstawiciele Okręgowego Inspektoratu Pracy w Białymstoku. Główny specjalista Beata Kalinowska oraz starszy inspektor pracy – specjalista – Bogusław Choiński uczestniczyli w spotkaniu łączącym przedsiębiorczynie i przedsiębiorców zza wschodniej granicy. Spotkanie zostało zorganizowane w dniu 28 lutego 2023 roku przez Ośrodek Wspierania Organizacji Pozarządowych pod auspicjami UNICEF.photo-output1
 

Dziękujemy Ośrodkowi Wspierania Organizacji Pozarządowych w Białymstoku za zaproszenie i organizację spotkania.


GIP Przejdź do GIP Porady prawne