• RSS
  • Wersja tekstowa

Państwowa Inspekcja Pracy

15.03.2023

Wykład o BHP i kompetencjach Państwowej Inspekcji Pracy na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Białymstoku

W ramach współpracy pomiędzy Okręgowym Inspektoratem Pracy a Wydziałem Prawa Uniwersytetu w Białymstoku nadinspektor pracy dr Karol Łapiński przeprowadził wykład studentom tutejszej uczelni. Przedmiotem wykładu były wybrane przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy oraz kontrola ich przestrzegania przez Państwową Inspekcję Pracy.

photo-output1

Studenci wykazali się wiedzą w zakresie prawa pracy i aktywnością podczas wykładu, w trakcie którego zadawali trafne pytania dotyczące kompetencji inspektora pracy jako organu kontrolującego pracodawcę. 

Dziękujemy Wydziałowi Prawa Uniwersytetu w Białymstoku za zorganizowanie spotkania. Wspólne innicjatywy niewątpliwie służą poprawie świadomości społecznej o bezpieczeństwie w pracy.


GIP Przejdź do GIP Porady prawne