• RSS
  • Wersja tekstowa

Państwowa Inspekcja Pracy

05.04.2023

Od 7 kwietnia 2023r – obowiązują nowe przepisy dotyczące pracy zdalnej.

Publikacja3
 

Do Kodeksu pracy wprowadzona została definicja pracy zdalnej i będzie to wykonywanie pracy całkowicie lub częściowo w miejscu wskazanym przez pracownika i każdorazowo uzgodnionym z pracodawcą, w tym pod adresem zamieszkania pracownika, w szczególności z wykorzystaniem środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Uzgodnienie między stronami dotyczące wykonywania pracy zdalnej będzie dopuszczalne zarówno przy zawieraniu umowy o pracę, jak również w trakcie zatrudnienia.

 


GIP Przejdź do GIP Porady prawne