• RSS
  • Wersja tekstowa

Państwowa Inspekcja Pracy

20.04.2023

Wiosenne Targi Pracy

W ramach kampanii informacyjno- edukacyjnej „Kultura Bezpieczeństwa”, pracownicy Okręgowego Inspektoratu w Białymstoku uczestniczyli w targach pracy zorganizowanych przez Biuro Karier UwB.

599deccd-98c7-43c8-9c81-a3761e9c378c
 

Podczas wydarzenia przedstawiciele Państwowej Inspekcji Pracy upowszechniali wiedzę z zakresu prawnej ochrony pracy oraz bezpiecznych i higienicznych warunków pracy wśród studentów podejmujących pierwsza prace lub planujących zatrudnienie.

Dziękujemy Biurze Karier Uniwersytetu w Białymstoku za zaproszenie na tak ważne wydarzenie w życiu młodej osoby - poszukiwania pierwszej pracy. Dzięki wspólnej inicjatywie, rozwijamy działania na rzecz edukacji młodych osób, podnoszenia ich świadomości w dziedzinie bezpieczeństwa, praw i obowiązków w pracy.


GIP Przejdź do GIP Porady prawne