• RSS
  • Wersja tekstowa

Państwowa Inspekcja Pracy

28.04.2023

Światowy Dzień Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia w Pracy

„Bezpieczna praca podstawowym prawem każdego pracownika” - to wiodące hasło tegorocznych obchodów Światowego Dnia Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia w Pracy. W województwie podlaskim o wypadkach, bezpieczeństwie i sposobach zapobiegania nieszczęśliwym zdarzeniom w pracy rozmawialiśmy 27 kwietnia 2023 roku – podczas Seminarium zorganizowanego w siedzibie Zarządu Regionu Podlaskiego NSZZ Solidarność. 

 

"Szanuj Życie - Masz Je Tylko Jedno" ta główna myśl towarzyszyła wszystkim uczestnikom uroczystości zorganizowanej przez Okręgowy Inspektorat Pracy w Białymstoku oraz NSZZ Solidarność Region Podlaski. Podczas tego szczególnego wydarzenia uczciliśmy także pamięć pracowników, którzy w wyniku wykonywanej pracy stracili życie lub zdrowie.

Po przywitaniu Gości, Okręgowy Inspektor Pracy Marek Aleksiejuk odczytał list Głównego Inspektora Pracy Katarzyny Łażewskiej- Hrycko do uczestników Seminarium, głos zabrał także Wojewoda Podlaski, Bohdan Józef Paszkowski.


strona 1 lepsza
 

Seminarium było okazją do dyskusji o przyczynach wypadków przy pracy, sposobach zapobiegania zdarzeniom wypadkowym oraz o możliwościach wdrożenia skuteczniejszych sposobów zapewniania bezpieczeństwa pracującym. 

Marek Aleksiejuk, Okręgowy Inspektor Pracy omówił działalność Okręgowego Inspektoratu Pracy w Białymstoku w roku 2022, zarówno efekty tej działalności wynikające z przeprowadzonych kontroli, jak i zakres działalności prewencyjno-promocyjnej.

strona 2
 

Kolejni prelegenci odnosili się do tematyki związanej wyłącznie z bezpieczeństwem pracy - omawiali zagadnienia związane z wypadkowością na terenie województwa podlaskiego. Piotr Szczęsny, Zastępca Okręgowego Inspektora Pracy przedstawił rolę inspektora pracy w badaniu okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy, zaprezentował również materiał zdjęciowy pokazujący przykłady niebezpiecznych i nieodpowiedzialnych praktyk, które skutkowały zaistnieniem wypadków przy pracy.

strona3
 

Swoimi spostrzeżeniami na temat eksploatacji maszyn i urządzeń technicznych podzielił się także przedstawiciel białostockiego Oddziału Urzędu Dozoru Technicznego - Krzysztof Turoń, który swoje wystąpienie również wzbogacił materiałem zdjęciowym i filmami.

Ostatni mówca, Przemysław Matowicki, który reprezentował Porozumienie dla Bezpieczeństwa w Budownictwie wskazał na znaczenie wdrażania standardów bezpieczeństwa i efekty działań zapobiegawczych, jakie mogą przynieść wszelkie inicjatywy, których celem jest poprawa bezpieczeństwa pracy – w tym wypadku mówca skupił się na sektorze, który od lat przoduje w statystykach wypadkowych, na budownictwie.


strona4
 

Podczas Semianarium padło też wiele słów wyrażających chęć pogłębienia współpracy na rzecz bezpieczeństwa pracy, podjęcia nowych projektów ukierunkowanych na zapobieganie nieszczęśliwym zdarzeniom i promowanie dobrych praktyk w tym zakresie. Swoje stanowisko na temat współpracy na tym polu podtrzymał Józef Mozolewski, Przewodniczący Zarządu Regionu Podlaskiego NSZZ „Solidarność”, który wyraził otwartość oraz chęć uczestnictwa oraz współdziałania podczas realizacji wszelkich przedsięwzięć które są skierowane na poprawę bezpieczeństwa pracy. W swoim wystąpieniu podkreślił znaczenie współdziałania wszystkich stron zaangażowanych w proces pracy.

strona koncowa

 GIP Przejdź do GIP Porady prawne