• RSS
  • Wersja tekstowa

Państwowa Inspekcja Pracy

28.04.2023

O zmianach w przepisach prawa pracy w mediach publicznych

Gościem Obiektywu w TVP3, w głównym wydaniu Wiadomości w TVP1 oraz TVP Info był dr Karol Łapiński, nadinspektor pracy z Okręgowego Inspektoratu Pracy w Białymstoku.

Telewizja
 

Tematem wywiadu było wejście w życie nowych przepisów prawa pracy. Kolejna nowelizacja prawa pracy przewiduje między innymi:
  • zapewnienie pracownikowi, który wykonywał pracę co najmniej 6 miesięcy prawa do wystąpienia (raz w roku kalendarzowym) o zmianę rodzaju umowy o pracę na umowę o pracę na czas nieokreślony lub o bardziej przewidywalne i bezpieczne warunki pracy i  otrzymania pisemnej odpowiedzi na ten wniosek z uzasadnieniem w terminie 1 miesiąca od wpłynięcia wniosku do pracodawcy;
  • rozszerzenie zakresu informacji o warunkach zatrudnienia pracownika;
  • przyznanie pracownikowi prawa do nieodpłatnego szkolenia niezbędnego do efektywnego wykonywania pracy, co do zasady, wliczanego do jego czasu pracy; 
  • zapewnienie prawa pracownika do równoległego zatrudnienia, pracodawca nie będzie mógł zabronić pracownikowi jednoczesnego pozostawania w stosunku pracy lub zawarcia innej pracy zarobkowej z odrębnym pracodawcą;
  • wprowadzenie bezpłatnego urlopu opiekuńczego – w wymiarze 5 dni w roku kalendarzowym – w celu zapewnienia osobistej opieki lub wsparcia bliskiej osobie pozostającej we wspólnym gospodarstwie domowym, która wymaga opieki lub wsparcia ze względów medycznych;
  • wprowadzenie zwolnienia od pracy z powodu działania siły wyższej – w wymiarze 2 dni albo 16 godzin w roku kalendarzowym – w pilnych sprawach rodzinnych spowodowanych chorobą lub wypadkiem, z przysługującym prawem do połowy wynagrodzenia;
  • informowanie pracownika o wolnych stanowiskach pracy oraz możliwości awansu i zatrudnienia w pełnym lub niepełnym wymiarze czasu pracy.
Zachęcamy do obejrzenia wywiadu z dr. Karolem Łapińskim w TVP3 Białystok: 

 https://bialystok.tvp.pl/69455324/dr-karol-lapinski-26042023

 

 


GIP Przejdź do GIP Porady prawne