• RSS
  • Wersja tekstowa

Państwowa Inspekcja Pracy

11.05.2023

Akademia Bezpieczeństwa w Budownictwie

W dniu 09.05.2023r. inspektorzy pracy Okręgowego Inspektoratu Pracy w Białymstoku uczestniczyli w VI seminarium w ramach programu „Akademia Bezpieczeństwa w Budownictwie” odbywającym się na terenie Politechniki Białostockiej.

photo-output
 

Powyższe spotkania adresowane do studentów kierunku budownictwa organizowane są w związku z inicjatywą powstałą w 2015r. w trakcie posiedzenia Rady Bezpieczeństwa w Budownictwie przy Okręgowym Inspektorze Pracy w Białymstoku. Współorganizatorami seminarium był Wydział Budownictwa i Nauk o Środowisku Politechniki Białostockiej, Okręgowy Inspektorat Pracy w Białymstoku, Urząd Dozoru Technicznego Oddział w Białymstoku oraz Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa Oddział w Białymstoku. W spotkaniu Politechnikę Białostocką reprezentowała dr inż. Beata Backiel-Brzozowska, PZiTB Oddział w Białymstoku reprezentowała Przewodnicząca Nina Szklennik oraz OIP Białystok Z-ca OIP ds. Nadzoru Piotr Szczęsny. Ww. osoby są również członkami Rady Bezpieczeństwa w Budownictwie przy Okręgowym Inspektorze Pracy w Białymstoku.

W trakcie seminarium inspektorzy pracy omówili tematykę związaną z organizacją prac budowlanych, przede wszystkim szczególnie niebezpiecznych na wysokości, w wykopach, stosowaniem środków ochrony zbiorowej i indywidualnej. Zwrócono uwagę na zagadnienia dotyczące powierzania nadzoru nad powyższymi pracami, w szczególności ludziom młodym, w dużej mierze niedoświadczonym, dopiero kończącym studia.  Osoby te niejednokrotnie nie zdają sobie sprawy z odpowiedzialności na nich spoczywającej i konsekwencji jakie poniosą w przypadku popełnienia wykroczenia przeciwko prawom pracowników. Przedstawiciel Działu Urządzeń Transportu Bliskiego UDT Oddział w Białymstoku przedstawił uczestnikom zagadnienia obejmujące bezpieczną eksploatację  urządzeń podlegających pod UDT.

Organizowane seminaria mają na celu podniesienie poziomu świadomości i wiedzy w zakresie bezpiecznej pracy w budownictwie wśród studentów, którzy opuszczając mury uczelni rozpoczną swą karierę zawodową realizując inwestycje budowlane. W tym roku w spotkaniu uczestniczyło 120 słuchaczy.  


GIP Przejdź do GIP Porady prawne