• RSS
  • Wersja tekstowa

Państwowa Inspekcja Pracy

16.05.2023

Seminarium – zmiany w przepisach prawa pracy

Przedstawiciele trzech reprezentatywnych ponadzakładowych organizacji związkowych z województwa podlaskiego uczestniczyli w seminarium dotyczącym tegorocznych zmian w przepisach prawa pracy.

Nadinspektor kierujący sekcją prawną, dr Karol Łapiński omówił najważniejsze zmiany wprowadzone do Kodeksu pracy, w szczególności dotyczące kontroli trzeźwości, pracy zdalnej oraz wynikające z implementacji do polskiego systemu prawnego dwóch Dyrektyw Parlamentu Europejskiego i Rady – w sprawie przejrzystych i przewidywalnych warunków pracy w Unii Europejskiej oraz w sprawie równowagi między życiem zawodowym a prywatnym rodziców i opiekunów.

photo-output2
 

Podczas seminarium Prowadzący szczególną uwagę zwrócił na uprawnienia organizacji związkowych w kontekście ostatnich zmian Kodeksu pracy.

Kierownictwo Okręgowego Inspektoratu Pracy przypomniało także uczestnikom spotkania o organizowanym przez Państwową Inspekcję Pracy konkursie na „Najaktywniejszego Społecznego Inspektora Pracy” – zachęcając uczestników spotkania do aktywizowania działających w ich zakładach społecznych inspektorów pracy.

W seminarium uczestniczyło blisko 30 słuchaczy – przedstawicieli NSZZ Solidarność Region Podlaski, Rady OPZZ Województwa Podlaskiego oraz Podlaskiej Federacji Związków Zawodowych

 


GIP Przejdź do GIP Porady prawne