• RSS
 • Wersja tekstowa

Państwowa Inspekcja Pracy

22.05.2023

LODOŁAMACZE 2023

2023lodolamacze04
 

Konkurs Lodołamacze wkroczył w symboliczną dorosłość. Lodołamacze w kruszeniu barier na rynku pracy są prawdziwymi specjalistami. Ideą Konkursu jest  „łamanie” stereotypów, uprzedzeń, a przed wszystkim lodów obojętności na los osób z niepełnosprawnością, w szczególności na rynku pracy. Misja przełamywania lodów zawsze wymaga pewnego wysiłku. Także w naszym życiu codziennym, w biznesie,  administracji,  warto takie zabiegi uwalniania nurtów, przeprowadzać.
Konkurs przez te wszystkie lata pozwolił nam na docenienie dziesiątek firm, osób i instytucji. Stał się marką, a statuetka Lodołamacza jest symbolem pozytywnych zmian w świadomości naszego społeczeństwa, otwartości i zaangażowania. O tym, jak ważny jest to konkurs i jak dużo znaczy w nim udział i nagroda świadczą dziesiątki, setki zgłoszeń w każdej edycji.
Kiedyś zatrudnianie osób z niepełnosprawnościami odbierało się jako wyraz filantropii. Dzisiaj wiąże się to z przyjęciem odpowiedzialności społecznej, która staje się kanonem polityki personalnej i czymś oczywistym dla większości firm. 
Pierwsze edycje konkursu promowały pracodawców, którzy tylko zatrudniają osoby z niepełnosprawnościami, dzisiaj rozszerzamy formułę wrażliwości społecznej. Wrażliwość społeczna jest pojęciem o wiele szerszym, wiąże się z szeregiem działań na rzecz osób z niepełnosprawnościami, odpowiedzialnością za innych ludzi, klimat i naszą planetę.

W tym roku wprowadziliśmy nową kategorię:
Pracodawca Odpowiedzialny Społecznie – Zrównoważony rozwój biznesu ( CSR/ESG)


Pracodawca, który prowadzi swoją działalność w sposób odpowiedzialny społecznie, ma realny wpływ na to, co dzieje się wokół niego. Oznacza to, że może on działać nie tylko na rzecz swoją i swoich pracowników, lecz także uwzględniać potrzeby otoczenia . To pracodawca, który dba o kwestie społeczne i środowiskowe. 

fotogale

Podsumowanie:
Forma konkursu ma za zadanie uhonorować i docenić pracodawców zatrudniających osoby z niepełnosprawnościami, ale nie tylko. Poniżej wszystkie kategorie Konkursu.

 • Zatrudnienie Chronione, 
 • Otwarty Rynek Pracy
 • Rehabilitacja społeczno-zawodowa
 • Instytucja
 • Przyjazna przestrzeń -Dostępność
 • Zdrowa Firma
 • Dziennikarz bez barier 
 • Pracodawca Odpowiedzialny Społecznie – Zrównoważony rozwój biznesu ( CSR/ESG)

 
Kategoria specjalna:

 • Super Lodołamacz
 • Lodołamacz Specjalny

 
Zasady uczestnictwa w Konkursie. 
Powołana przez Organizatora Kapituła Konkursu będzie czuwać nad prawidłowym przebiegiem konkursu, a także rozstrzygnie konkurs w głosowaniu. 
Kandydaci mogą zgłaszać się we wszystkich kategoriach poprzez wypełnienie i przesłanie formularza zgłoszeniowego, który znajdującego się na stronie internetowej www.lodolamacze.info.pl .

Konkurs rozpoczyna się 12 maja 2023 r. Zbieranie zgłoszeń do Konkursu będzie trwało do 15 sierpnia. We wrześniu będą miały miejsce 4 regionalne rozstrzygnięcia Konkursu. Ogólnopolskich laureatów Konkursu poznamy 12 października podczas Gali Ogólnopolskiej w Zamku Królewskim w Warszawie. 

Agata-Kornhauser-Duda
Konkurs Lodołamacze odbywa się pod Honorowym Patronatem Małżonki Prezydenta RP, Pani Agaty Kornhauser-Dudy.
 
 
Link do regulaminu
Link do formularzy
Szczegóły konkursu znajdują się w regulaminie zamieszczonym na stronie www.lodolamacze.info.pl 


GIP Przejdź do GIP Porady prawne