• RSS
 • Wersja tekstowa

Państwowa Inspekcja Pracy

24.05.2023

Szkolenia Państwowej Inspekcji Pracy

W ramach profilaktycznego programu Państwowej Inspekcji Pracy „Przeciwdziałanie  negatywnym skutkom stresu w miejscu pracy” przedstawiciele Okręgowego Inspektoratu Pracy w Białymstoku przeprowadzili szkolenie blisko 100 pracownikom Białowieskiego Parku Narodowego.

Ciemnoniebieski Kawa Prosty Kolaż Wpis na Facebooka 2
 

Maciej Starzyk – starszy inspektor pracy specjalista przedstawił możliwe sposoby przeciwdziałania negatywnym skutkom stresu. Podczas wykładu scharakteryzował odpowiednie warunki pracy, które umożliwią pracownikom rozwijanie swoich umiejętności oraz stworzą atmosferę szacunku i współpracy między pracownikami. Natomiast Piotr Buzun- specjalista sekcji prewencji i promocji wyjaśnił ustawową definicję mobbingu oraz zwrócił uwagę na stanowisko judykatury w zakresie stwierdzenia przesłanek wystąpienia i stosowania mobbingu, a także scharakteryzował sposoby dochodzenia roszczeń w związku ze stwierdzonym w miejscu pracy mobbingiem.

Oto kilka sposobów, jak można przeciwdziałać negatywnym skutkom stresu w miejscu pracy:

 • Ćwiczenia oddechowe i medytacja
 • Regularne przerwy i odpoczynek w ciągu dnia pracy
 • Zadbanie o właściwe odżywianie i aktywność fizyczną
 • Zmniejszenie stresorów poprzez organizację pracy i eliminację źródeł stresu
 • Rozmowa z przełożonym, jeśli stres jest szczególnie uciążliwy.

Aby przeciwdziałać mobbingowi w miejscu pracy warto:

 • Stworzyć politykę antymobbingową i przeprowadzić szkolenia dla pracowników i kadry zarządzającej.
 • Reagować natychmiast na sygnały mobbingu i prowadzić dochodzenia w sprawie.
 • Zapewnić wsparcie ofiarom mobbingu i udostępnić kanały składania skarg.
 • Kultywować atmosferę szacunku, tolerancji i zrozumienia w miejscu pracy.
 • Monitorować sytuację w firmie i w razie potrzeby wprowadzać zmiany w organizacji pracy lub strukturze organizacyjnej.

GIP Przejdź do GIP Porady prawne