• RSS
  • Wersja tekstowa

Państwowa Inspekcja Pracy

25.05.2023

Szkolenie z wypadków przy pracy

Uczniowie Zespołu Szkół Technicznych im Wł. Andersa w Białymstoku mieli okazję uczestniczyć w szkoleniu z wypadków przy pracy, które przeprowadził nadinspektor pracy Roman Charkiewicz w  ramach kampanii informacyjno-edukacyjnej  „Kultura Bezpieczeństwa”.

Green Minimalist Fashion Collection Facebook Ad 2
 

W spotkaniu uczestniczyło 30 uczniów oraz 3 nauczycieli tutejszej placówki edukacyjnej. Prowadzący szkolenie wskazał, że niestety, wciąż za większość wypadków przy pracy odpowiadają sami pracownicy.  Dodatkowo wyjaśnił definicję wypadu oraz wskazał okoliczności, które muszą nastąpić, aby zdarzenie zostało uznane za wypadek przy pracy. Podczas spotkania uczestnicy mogli zobaczyć na jakie elementy powinni zwracać szczególną uwagę przystępując do pracy na specjalistycznych urządzeniach, aby w przyszłości uniknąć wypadku przy pracy.

Dziękujemy Zespołowi Szkół Technicznych im. Wł. Andersa w Białymstoku za zaproszenie.    


GIP Przejdź do GIP Porady prawne