• RSS
  • Wersja tekstowa

Państwowa Inspekcja Pracy

26.05.2023

XXXIII Ogólnopolska Konferencja Uniwersyteckich Poradni Prawnych


Blue Yellow Good Idea Presentation 169 2
 

W dniach 19,20.05.2023 r. na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Białymstoku odbyła się XXXIII Ogólnopolska Konferencja Uniwersyteckich Poradni Prawnych pt. „Polubowne metody rozwiązywania sporów a kliniczne nauczanie prawa – wspólna przyszłość, czy trudna rzeczywistość?”. W imieniu Okręgowego Inspektoratu Pracy w Białymstoku udział w tym wydarzeniu wziął dr Karol Łapiński, nadinspektor pracy Sekcji Prawnej OIP Białystok, wygłaszając referat „Praktyczna rola organów Państwowej Inspekcji Pracy w polubownym rozwiązywaniu sporów pomiędzy stronami stosunku pracy”. W trakcie Konferencji jej Uczestnicy zwracali uwagę na ważną rolę organów PIP w dochodzeniu roszczeń pracowniczych, przed skierowaniem ich na drogę postępowania sądowego.

 


GIP Przejdź do GIP Porady prawne