Jesteś na stronie Okręgowego Inspektoratu Pracy w Białymstoku

Przejdź na stronę Państwowej Inspekcji PracyJak zgłosić wypadek

Dodano: 28 września 2023
3:48 minut

plakat

Substancje Niebezpieczne

Rolnictwo stanowi kluczowy sektor gospodarki, jednak wiąże się z różnymi wyzwaniami i ryzykiem, zwłaszcza w kontekście pracy z substancjami niebezpiecznymi. Rolnicy regularnie stykają się z substancjami niebezpiecznymi, takimi jak pestycydy, herbicydy, fungicydy oraz różnego rodzaju chemikalia, które są niezbędne do ochrony roślin i zwierząt przed chorobami, szkodnikami oraz innymi zagrożeniami. Aby chronić zdrowie i życie rolników, stosowanie odpowiednich środków indywidualnych jest niezbędne.

Środki Ochrony Indywidualnej

Oto kilka kluczowych środków ochrony indywidualnej stosowanych w rolnictwie:

  • Kombinezony ochronne: Kombinezony z materiałów odpornych na substancje chemiczne zapewniają ochronę skóry przed kontaktami z niebezpiecznymi chemikaliami. Chronią rolników przed poparzeniami, podrażnieniami skóry i wchłanianiem substancji przez skórę.
  • Okulary ochronne i maski: Ochrona oczu i układu oddechowego jest kluczowa podczas pracy z substancjami chemicznymi. Okulary ochronne chronią oczy przed rozpryskami, a maski zapobiegają wdychaniu toksycznych oparów.
  • Rękawice ochronne: Rękawice wykonane z odpowiednich materiałów, takich jak lateks czy nitril, chronią dłonie rolników przed bezpośrednim kontaktem z substancjami niebezpiecznymi. To ważny element ochrony osobistej.
  • Buty ochronne: Buty ochronne z metalowymi noskami i podeszwami zapobiegają urazom stóp, zwłaszcza w przypadku spadających przedmiotów lub przypadkowego kontaktu z niebezpiecznymi substancjami.

Elementy Bezpieczeństwa

Dodatkowe elementy bezpieczeństwa:

  • Aparaty oddechowe: W przypadku prac w środowiskach z wysokim ryzykiem zatrucia, rolnicy powinni używać specjalnych aparatów oddechowych, które zapewniają czyste powietrze do oddychania.
  • Szyby ochronne na maszynach: Szyby ochronne na maszynach rolniczych chronią przed rozpryskami substancji chemicznych podczas aplikacji pestycydów lub innych chemikaliów.
  • Prawidłowa utylizacja: Po użyciu niebezpiecznych substancji zutylizuj ich resztki wraz z opakowaniem zgodnie z instrukcją.
  • Szybka pomoc: Poznaj zasady postępowania na wypadek przypadkowego spożycia, kontaktu oraz zatrucia niebezpieczną substancją. 

Przechowywanie Substancji Chemicznych

Prawidłowe przechowywanie substancji chemicznych:

  • Magazynowanie niebezpiecznych substancji powinno być zgodne ze wskazaniami producentów i dostawców w odpowiednich miejscach i na właściwym podłożu z dala od źródeł wody, oddziaływania skrajnych temperatur, promieni słońca i opadów atmosferycznych.
  • Należy oznakować miejsca przechowywania niebezpiecznych substancji oraz ograniczyć dostęp dla osób postronnych.

Kampania KRUS "Bezpiecznie z Niebezpiecznymi Substancjami"

Stosowanie wskazanych elementów jest kluczowe, aby minimalizować ryzyko narażenia na substancje niebezpieczne w rolnictwie. Jednakże ważne jest również odpowiednie szkolenie rolników w zakresie właściwego korzystania z tych środków oraz ich konserwacji. Warto również zawsze przestrzegać zaleceń producentów substancji chemicznych i respektować normy bezpieczeństwa przy ich aplikacji.

W dzisiejszych czasach coraz więcej rolników zdaje sobie sprawę z konieczności dbania o swoje zdrowie i bezpieczeństwo podczas pracy z substancjami niebezpiecznymi. Dlatego inwestycja w odpowiednie środki indywidualne i edukację w zakresie bezpiecznego korzystania z nich przyczynia się do zmniejszenia ryzyka związanego z narażeniem na niebezpieczne substancje w rolnictwie. Bezpieczni rolnicy to klucz do zdrowego i zrównoważonego rolnictwa.

Oprócz korzystania z odpowiednich środków ochrony indywidualnej, rolnicy mogą także skorzystać z korzyści płynących z profesjonalnych szkoleń oferowanych przez przedstawicieli Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego i Państwowej Inspekcji Pracy . W ramach kampanii KRUS „Bezpiecznie z niebezpiecznymi substancjami”- Bartłomiej Królik z OIP Białystok oraz Krzysztof Kozioł z KRUS odwiedzają gospodarstwa rolne na terenie woj. podlaskiego, gdzie prowadzą szkolenia dotyczące bezpieczeństwa pracy, właściwego obchodzenia się z substancjami niebezpiecznymi oraz zasadami ergonomii w rolnictwie.

Niedawno mieliśmy okazję śledzić jedno z takich szkoleń, gdzie przedstawiciele KRUS i PIP wspólnie z reporterem Radia Białystok odwiedzili lokalne gospodarstwo rolne. To wydarzenie pozwoliło rolnikom uzyskać bezpośrednią interakcję z ekspertami i uzyskać cenne wskazówki dotyczące bezpiecznej pracy w gospodarstwie rolnym. Takie inicjatywy pomagają podnosić świadomość rolników na temat ryzyka związanego z pracą w rolnictwie oraz promują właściwe praktyki bezpieczeństwa.

Warto podkreślić, że uczestnictwo w takich szkoleniach może przyczynić się do zmniejszenia liczby wypadków i chorób zawodowych w rolnictwie, co przekłada się na lepsze warunki pracy i zdrowie osób pracujących na roli. Dlatego zachęcamy rolników do aktywnego uczestnictwa w podobnych inicjatywach, które mają na celu poprawę bezpieczeństwa w sektorze rolniczym.

 

Zachęcamy do wysłuchania audycji Radia Białystok z wizytacji gospodarstwa rolnego w ramach kampanii KRUS „Bezpiecznie z Niebezpiecznymi Substancjami”.

Zobacz magazyn Inspektor Pracy

Zobacz również

Szukaj

Logo PIP

Menu