Jesteś na stronie Okręgowego Inspektoratu Pracy w Białymstoku

Przejdź na stronę Państwowej Inspekcji PracyJak zgłosić wypadek

Dodano: 7 lutego 2024
1:56 minut

baner regionalny etap konkursu poznaj swoje prawa w pracy

1 marca 2024 roku w Białymstoku zostanie zorganizowany regionalny etap XI edycji konkursu "Poznaj swoje prawa w pracy", który skierowany jest do uczniów szkół ponadpodstawowych z województwa podlaskiego. Wydarzenie to ma na celu nie tylko promowanie wiedzy wśród młodych ludzi, ale także zachęcanie ich do aktywnego uczestnictwa w kształtowaniu kultury bezpieczeństwa w miejscu pracy.

Cel konkursu

Kluczowym celem konkursu jest popularyzacja wśród młodzieży szkolnej wiedzy z zakresu ochrony pracy, bezpieczeństwa i higieny pracy, legalności zatrudnienia oraz zagadnień związanych z innymi formami pracy zarobkowej. Konkurs stanowi odpowiedź na rosnącą potrzebę edukacji młodzieży w zakresie ich praw i obowiązków na rynku pracy.

Kto może wziąć udział?

Do udziału w konkursie zaproszeni są uczniowie szkół ponadpodstawowych, którzy wzięli udział w programie edukacyjnym PIP "Kultura bezpieczeństwa". Program ten jest integralną częścią kampanii dla młodzieży "Legitna praca", mającej na celu promowanie legalnego zatrudnienia i świadomego uczestnictwa w życiu zawodowym.

Zakres tematyczny konkursu

Konkurs obejmuje szeroki zakres tematów związanych z prawem pracy, w tym przede wszystkim z przepisami o prawnej ochronie pracy, bhp, legalności zatrudnienia oraz z innymi formami pracy zarobkowej. Szczególny nacisk kładziony jest na zrozumienie przez młodzież praw i obowiązków w miejscu pracy.

Etap regionalny w Białymstoku będzie nie tylko okazją do rywalizacji i wymiany wiedzy między uczestnikami, ale również doskonałym momentem na spotkania z ekspertami w dziedzinie prawa pracy, bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przedstawicielami Państwowej Inspekcji Pracy.

Organizatorzy XI edycji konkursu "Poznaj swoje prawa w pracy" pragną, aby uczestnictwo w konkursie było dla młodych ludzi nie tylko źródłem cennych informacji, ale także inspiracją do dalszego poszerzania swojej wiedzy i angażowania się w działania na rzecz poprawy warunków pracy w Polsce.

Wszystkich zaproszonych uczniów do XI edycji konkursu "Poznaj swoje prawa w pracy" zachęcamy do aktywnego włączenia się w przygotowania i reprezentowania swojej szkoły podczas etapu regionalnego w Białymstoku. To niepowtarzalna okazja, aby nie tylko zdobyć ważną wiedzę, ale również pokazać swoje zaangażowanie w budowanie lepszego, bezpieczniejszego świata pracy.

Ubiegłoroczny regionalny etap konkursu "Poznaj swoje prawa w pracy"

Zobacz magazyn Inspektor Pracy

Zobacz również

Szukaj

Logo PIP

Menu