Jesteś na stronie Okręgowego Inspektoratu Pracy w Białymstoku

Przejdź na stronę Państwowej Inspekcji PracyJak zgłosić wypadek

Dodano: 7 czerwca 2024
2:21 minut

Spotkanie edukacyjne w Gibach

Bezpieczne Wakacje z Państwową Inspekcją Pracy

Zbliża się wielkimi krokami okres wakacji, pełen radości i odpoczynku dzieci. Jednak dla tych, którzy mieszkają na wsi, wakacje to także czas, który niesie za sobą ryzyka związane z pracą w gospodarstwie rolnym oraz aktywnościami na świeżym powietrzu. Aby zapewnić dzieciom bezpieczne wakacje, Okręgowy Inspektorat Pracy w Białymstoku we współpracy z Państwową Strażą Pożarną w Sejnach oraz Komendą Powiatową Policji w Sejnach, zorganizował szereg działań prewencyjnych skierowanych do najmłodszych.

Spotkania Edukacyjne na Plażach

6 czerwca 2024 roku odbyły się spotkania edukacyjne mających na celu zwiększenie świadomości dzieci na temat bezpieczeństwa podczas letniego odpoczynku i pracy na wsi. Pierwsze spotkanie miało miejsce na gminnej plaży w Gibach, gdzie uczestniczyło 60 uczniów i 5 nauczycieli ze Szkoły Podstawowej im. Ofiar Obławy Augustowskiej w Gibach. Drugie spotkanie odbyło się tego samego dnia na gminnej plaży w Krasnopolu i zgromadziło 100 uczniów oraz 6 nauczycieli ze Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Krasnopolu.

Program Spotkań

Każde ze spotkań składało się z kilku elementów:

  1. Prezentacje edukacyjne: Przedstawiciele Państwowej Inspekcji Pracy omówili zasady bezpiecznej pracy w gospodarstwie rolnym. Podkreślili, jakie zagrożenia mogą czekać na dzieci oraz jak ich unikać poprzez stosowanie się do odpowiednich procedur.
  2. Bezpieczne kąpieliska: Szczególną uwagę poświęcono również zasadom bezpiecznego korzystania z kąpielisk. Omówiono, jakie zasady obowiązują na strzeżonych plażach, jakie są znaki ostrzegawcze oraz jak postępować w razie zagrożenia w wodzie. Dzieci dowiedziały się, jak ważne jest pływanie tylko w miejscach do tego przeznaczonych i pod nadzorem dorosłych.
  3. Warsztaty z bezpieczeństwa pożarowego: Strażacy z Państwowej Straży Pożarnej w Sejnach przeprowadzili praktyczne warsztaty, w trakcie których dzieci mogły nauczyć się, jak prawidłowo obsługiwać sprzęt gaśniczy i jak postępować w przypadku pożaru.
  4. Prawo i porządek: Policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Sejnach zaprezentowali dzieciom, jak unikać niebezpiecznych sytuacji w czasie wolnym oraz jak postępować w przypadku spotkania z osobami nieznajomymi lub podejrzanymi.
  5. Pierwsza pomoc: Istotnym elementem spotkań była również nauka podstawowych zasad udzielania pierwszej pomocy. Strażacy oraz policjanci przeprowadzili demonstrację, jak prawidłowo reagować w sytuacjach awaryjnych.

Interaktywne Ćwiczenia i Pokazy

Spotkania zostały wzbogacone o interaktywne ćwiczenia i pokazy, które angażowały dzieci w praktyczne aspekty omawianych tematów. Młodzież mogła na przykład spróbować swoich sił w symulowanych akcjach ratunkowych z wykorzystaniem sprzętu strażackiego i policyjnego. Dzieci mogły również zapoznać się z praktyką zastosowania pierwszej pomocy oraz procedurami postępowania w nagłych wypadkach nad wodą.

Zobacz magazyn Inspektor Pracy

Zobacz również

Szukaj

Logo PIP

Menu