Jesteś na stronie Okręgowego Inspektoratu Pracy w Białymstoku

Przejdź na stronę Państwowej Inspekcji PracyJak zgłosić wypadek

Dodano: 15 lutego 2024
1:51 minut

baner konkursu bezpiecznie na wsi mamy bo o zdrowie dbamy

Kampania Edukacyjna 

W ramach edukacyjnej kampanii na rzecz podnoszenia świadomości o bezpieczeństwie w gospodarstwach rolnych wśród dzieci, Okręgowy Inspektorat Pracy w Białymstoku angażuje się w działania edukacyjne skierowane do najmłodszych mieszkańców wsi. Zajęcia te organizowane są w kontekście XIV Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego dla Dzieci "Bezpiecznie na wsi mamy, bo o zdrowie dbamy", którego głównym celem jest promowanie pozytywnych zachowań związanych z bezpieczeństwem na terenie gospodarstw rolnych.

Zaproszenie do konkursu "Bezpiecznie na wsi mamy bo o zdrowie dbamy"

Okręgowy Inspektorat Pracy w Białymstoku zaprasza placówki oświatowe z województwa podlaskiego do aktywnego wzięcia udziału w konkursie. To wyjątkowa okazja, by połączyć naukę i zabawę, a także rozbudzić w dzieciach świadomość zagrożeń, które mogą napotkać podczas codziennych czynności wykonywanych na terenie gospodarstwa rolnego.

Konkurs "Bezpiecznie na wsi mamy, bo o zdrowie dbamy" jest inicjatywą, którą współorganizuje Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego wraz z Państwową Inspekcją Pracy oraz innymi kluczowymi partnerami. Działanie te mają służyć przede wszystkim edukacji dzieci ze szkół podstawowych, które na co dzień mają do czynienia z pracą w gospodarstwie rolnym.

Zadanie konkursowe

Uczestnicy konkursu mają za zadanie przygotować dwuwymiarową pracę plastyczną w formacie A-3, która będzie obrazować sposoby zapobiegania wypadkom przy pracy i rolniczym chorobom zawodowym. Inspiracją do stworzenia prac powinny być kampanie prewencyjne prowadzone przez Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, takie jak: „Rola rolnika, by upadku unikał”, czy „Mądrze postępujesz, wypadku nie spowodujesz”.

Prace konkursowe muszą zostać przekazane do Oddziału Regionalnego KRUS właściwego dla miejsca zamieszkania uczestnika do dnia 5 kwietnia 2024 roku. Więcej informacji na temat konkursu oraz jego regulaminu można uzyskać w jednostkach terenowych KRUS oraz na stronie:

https://www.gov.pl/web/krus/konkurs-plastyczny-rozpoczety

Podsumowanie

Inicjatywa ta stanowi doskonałą okazję do podkreślenia znaczenia prewencji i bezpieczeństwa w życiu codziennym w gospodarstwie rolnym oraz kształtowania zdrowych i bezpiecznych nawyków wśród najmłodszych. Poprzez kreatywną i angażującą formę konkursu plastycznego, dzieci mają możliwość nauki poprzez sztukę, co stanowi wartościowe i przystępne narzędzie edukacyjne.

 

Galeria

Zobacz magazyn Inspektor Pracy

Zobacz również

Szukaj

Logo PIP

Menu